Закриват СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова“

SDJP_25_06Социално-учебният професионален център /СУПЦ/ „Д-р Анастасия Железкова“ във Варна ще бъде закрит. Съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дадоха съгласието си това да се случи в изпълнение на националната политика за деинституционализация на децата и младежите у нас.

Закриването на СУПЦ бе планирано преди няколко години. През 2016 г. беше преустановено настаняването на нови хора, а през април тази година капацитетът на  услугата беше намален от 55 на 35 места. До края на юни останалите потребители ще завършат професионалното си обучение и от 1 септември СУПЦ следва да се закрие.

Тази дейност е делегирана от държавата, затова закриването се извършва от директора на Агенцията за социално подпомагане, но е необходимо и решение на Общинския съвет. Закрива се социално-учебният център, но приютът за бездомни и социално слаби, който се помещава в сградата на СУПЦ, продължава да работи, бе изтъкнато на днешното заседание.

Съветниците гласуваха също осем от социалните услуги, включени в Годишния план за развитие за 2019 година, да станат държавна делегирана дейност. Досега четири от тях се финансираха с пари от местната хазна, а една – със средства по европроект. Останалите три услуги са нови. Предвижда се догодина да отворят врати: център за временно настаняване на бездомници /капацитет 60 места/, дневен център за деца с увреждания /30 места/ и център от семеен тип за възрастни хора с деменция /15 места/.

Във Варна ще бъде открито и ново наблюдавано жилище за хора с увреждания. Съветниците одобриха разкриването на социалната услуга от януари 2019 г., като доставчикът ще бъде избран след конкурс. Жилището ще е дом за шест души с увреждания на възраст между 18 и 25 години, които са били настанени извън семейството. Вече функционира едно такова жилище на територията на община Варна. То е с капацитет 4 места и не е достатъчно за задоволяване на потребностите на хората, стана ясно на днешното заседание.

Общинските съветници одобриха и отпускането на еднократни социални помощи на 71 варненци. Със средствата на обща стойност 22 750 лв. те ще покрият свои жизнени, образователни и комунално-битови потребности. На двама души беше отказана помощ. Едната жена е представила непълна документация, а другата вече е подала молба за помощ за лечение от Дирекция „Здравеопазване“.

В края на заседанието съветниците приеха Програма за насърчаване на активности на възрастните хора във Варна. Документът е разработен на база формулираните от Европейската комисия параметри за активен живот на хората от третата възраст. Част от целите на програмата са: развитие и модернизиране на дългосрочните грижи, осигуряване на условия за удължаване на живота в добро здраве на възрастните хора, пълноценно участие в културния живот на Варна, развитие на доброволчеството.