Назначават длъжностно лице по защита на личните данни в Община Варна

SOA_1Община Варна ще назначи длъжностно лице по защита на личните данни. Това се налага заради новия европейски регламент, познат като GDPR, с който се затяга контролът върху използването и обработването на личните данни на физическите лица.

Промените в числеността и структурата на общинска администрация бяха гласувани на днешното заседание на ресорната комисия към ОбС-Варна. Необходимите средства за заплата и осигурителни вноски ще бъдат осигурени от тазгодишния общински бюджет.

Общият регламент въвежда множество промени спрямо действащата правна рамка и нови задължения за работодателите. Назначаването на длъжностно лице е едно от тях. Той трябва да помогне на общинската администрация да приведе процесите в Община Варна в съответствие с изискванията на GDPR.