Състоя се публично обсъждане на отчета на бюджета за 2016 г.

P1100777По инициатива на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов се състоя публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2016 година. Документът бе представен в зала „Пленарна“ от Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Варна. На обсъждането присъстваха предимно общински съветници и представители на администрацията.

110% е изпълнението на бюджета на Община Варна за 2016 г., стана ясно при представянето. „Първоначално приетият бюджет на общината бе 243 700 000 лева, който след актуализацията нарасна на 253 870 000 лева“, посочи Господинова. Пред присъстващите тя припомни и по-важните обекти, които бяха изпълнени през миналата година.P1100773

Изводите са, че общината е в добро финансово състояние, без просрочени задължения. Подобрена е също събираемостта на приходите. В резултат на предприетите действия от общинската администрация през 2016 г. е налице увеличение на данъчните приходи спрямо предходната година с над 15,5 млн. лева.

Стефка Господинова завърши презентацията с резултатите от проверката на Сметната палата. Годишният финансов отчет на общината е получил „заверка без резерви“, а становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Варна към 31.12.2016 г.“.

P1100769