Съветници дискутираха проблемите с чистотата във Варна

DSC05826Оживени дебати предизвика днес темата за сметопочистването и сметоизвозването на заседание на ПК “Благоустройство и комунални дейности”. Пред съветниците бяха поставени най-честите проблеми, които се наблюдават през последните месеци. Според Тодор Колев – директор на дирекция „Екология“ въпреки множеството санкции към сметопочистващата фирма, много от клаузите по договора не се изпълняват. Друг проблем, който той отбеляза е намалената квота за прием на отпадъци в депото в Аксаково. „В момента можем да предаваме до 50 тона на ден, което е два камиона и е крайно недостатъчно“, добави той. По данни от ресорната дирекция във Варна генерирането на отпадъците е завишено с 30% спрямо миналата година. „Това означава, че за  DSC05829същия период миналата година, сме имали 7-8 хиляди тона на месец, а сега те са 12 хиляди тона“, обяви Колев.  Ивайло Маринов – кмет на район „Аспарухово“ подробно обрисува проблемите с чистотата, с които ежедневно се  сблъскват. Според него не достигат хора за ръчно почистване на улиците, миенето се извършва в малките часове на нощта и не може да бъде контролирано качеството и честотата на изпълнението му, необходима е подмяна на съществуващите съдове за отпадъци. Съветниците отправиха остри забележки към представител на почистващата фирма и за липсата на служители, които да събират разпилените отпадъци около контейнерите тип  „NORD“ след се разтовари боклука от тях.  Председателя на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ – Христо Атанасов изиска от дирекция „Екология“ седмични справки за проведените проверки по сметопочистването, както и за предписанията и санкциите, които са наложени на фирмата изпълнител. Според него това ще даде по-точна представа за извършената работа и от страна на администрацията, и от сметосъбиращата фирма.

По предложение на Николай Капитанов бе решено, чрез администрацията на Община Варна, да бъдат уведомявани домоуправителите на етажната собственост за графиците за разполагане на съдове за едрогабаритни отпадъци. Като аргумент той изтъкна, че това би улеснило гражданите и би предотвратило отчасти появата на локални микросметища“.