Дадоха зелена светлина за преобразуване на училище „Братя Миладинови“

111x111Помощно училище „Братя Миладинови“ да се преобразува в Център за специална образователна подкрепа, решиха съветниците от ПК „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна. Трансформацията се налага заради влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, според който помощните учебни заведения следва да бъдат преобразувани в държавни и общински центрове.

В училище „Братя Миладинови“ се обучават деца със сериозни проблеми в развитието, за които е невъзможно настаняване в общообразователна среда. Към момента там учат 43 ученици с умерена умствена изостаналост и множество увреждания. Шест от тях са лежащо болни и се обучават по индивидуален план, а останалите 37 са в дневна форма на обучение. Предстои да постъпят още 7 деца. След преобразуването Центърът за специална образователна подкрепа ще има същата организация на учебния ден.

Решението ще влезе в сила, след като бъде гласувано на общинска сесия.