Сградата на дом „Другарче“ да стане филиал на детска градина, решиха съветници

Detska_gradinaИмотът на закрития Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче“, да бъде предоставен на ДГ №17 „Петър Берон“. Това реши на днешното си заседание комисията по „Собственост и стопанство“ към Общински съвет-Варна. Съветниците гласуваха имотът от 5 179 кв.м. и сградата в него със застроена площ от 422 кв.м. да бъдат дадени за бъзвъзмездно управление на детското заведение. Двуетажното здание на бившия социален дом ще стане филиал на детската градина и в нея ще бъдат разкрити четири групи за деца от 3- до 7-годишна възраст. Средствата за промяна на предназначението ще бъдат осигурени от общинската хазна.

Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да поиска удължаване на договора с държавата за временно управление на част от Дома за медико-социални грижи за деца в кв. „Виница“. Заради конструктивни деформации в основната сграда на ДГ №23 „Иглика” там са приютени част от малчуганите на детското заведение. Желанието на администрацията е договорът с Дома, който изтича на 1 юни 2017 г., да се удължи до края на 2018 година, когато се очаква новата сграда на детската градина да бъде готова. Окончателното решение ще бъде взето от Министерски съвет.

Членовете на комисията по „Собственост и стопанство“ решиха още да се прекрати договорът между Община Варна и читалище „Стара Варна 2010“ за управление на имот на ул. „Барутен погреб“ №1. Договорът е подписан през 2012 г. с цел създаване на музеен и културен център, но пет години по-късно имотът – архитектурен паметник, тъне в разруха. Опасен е за живота и здравето на преминаващите хора, вреден е в санитарно-хигиенно отношение и създава условия за възникване на пожар, стана ясно на заседанието.