С минута мълчание започна днешното заседание на комисията по архитектура

С минута мълчание започна днешното заседание на ПК „Архитектура, строителство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ към Общински съвет – Варна. Съветниците отдадоха почит на Димитър Николов, главен архитект на район „Одесос“, който почина миналата седмица. След това с единодушие членовете на комисията одобриха Подробен устройствен …


Готов е новият устройствен план на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”

Окончателният проект за Подробен устройствен план (ПУП) на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ е вече готов. Той беше разгледан на заседание на  комисията по „Архитектура, строителство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ към Общински съвет – Варна. Планът обхваща територията между к.к. „Слънчев ден“, Черно море, …