Община Варна ще се включи в европроект за въвеждане на товарни велосипеди

Общинските съветници от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си Община Варна да участва като партньор в проект “City Changer Cargo Bike” – “Товарно колело, променящо града“. Концепцията на проектното предложение предвижда подобряване на представата за колоезденето и повишаване на общото ниво на колоездачите. Според авторите градското пространство ще се използва по-успешно, задръстванията ще намалеят, а качеството на въздуха ще се подобри.

Водещата организация по проекта, който се реализира по програма Хоризонт 2020 на Европейска комисия, е Австрийска агенция за изследване на мобилността. Нейните партньори са общо 21 от 16 държави, сред които Дания, Холандия, Франция, Норвегия, Португалия. Варна е единственият български град, включен в проектното предложение.IMG_20171115_130203

В рамките на проекта ще бъдат разгледани най-добрите примери в Европа с идеята те да бъдат приложени в нови градове и в нови условия. Желанието е опитът да бъде предаван от градове предшественици на градове последователи. Сред последователите ще бъде и Варна, която ще приеме доказаните новаторски решения.

Продължителността на проекта е 36 месеца от неговото стартиране, като се очаква той да започне през март 2018 г. Общият му бюджет е 3 780 000 евро. Индикативният бюджет на Община Варна към момента е до 50 000 евро, а съфинансиране не се изисква.

По време на заседанието бе обяснено, че на по-късен етап ще се търсят възможности за следващ проект за закупуване на такива велосипеди с приложение основно в разноса на храна и куриерски пратки.

Съветниците дадоха съгласието си Община Варна да осигури средства от общинския бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от програмата Хоризонт 2020.

Участието на Варна в “City Changer Cargo Bike” получи одобрение и от ПК “Финанси и бюджет”. Предстои то да бъде гласувано и на заседание на Общинския съвет.