ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ...

ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”


folder-icon Състав на комисията


Протоколи

icon-pdf Протокол №21/20.09.2019 г.
Публикуван на 24.09.2019 г.

icon-pdf Протокол №20/24.06.2019 г.
Публикуван на 28.06.2019 г.

icon-pdf Протокол №19/17.04.2019 г.
Публикуван на 23.04.2019 г.

icon-pdf Протокол №18/24.01.2019 г.
Публикуван на 30.01.2019 г.

icon-pdf Протокол №17/20.09.2018 г.
Публикуван на 27.09.2018 г.

icon-pdf Протокол №16/23.05.2018 г.
Публикуван на 28.05.2018 г.

icon-pdf Протокол №15/27.04.2018 г.
Публикуван на 27.04.2018 г.

icon-pdf Протокол №14/19.03.2018 г.
Публикуван на 23.03.2018 г.

icon-pdf Протокол №13/14.02.2018 г.
Публикуван на 19.02.2018 г.

icon-pdf Протокол №12/24.01.2018 г.
Публикуван на 31.01.2018 г.

icon-pdf Протокол №11/18.01.2018 г.
Публикуван на 25.01.2018 г.

icon-pdf Протокол №10/16.01.2018 г. от съвместно заседание с ПК “Култура и духовно развитие”
Публикувана на 22.01.2018 г.

icon-pdf Протокол №9/15.11.2017 г.
Публикувана на 22.11.2017 г.

icon-pdf Протокол №8/13.07.2017 г.
Публикувана на 20.07.2017 г.

icon-pdf Протокол №7/15.05.2017 г.
Публикувана на 19 май 2017 г.

icon-pdf Протокол №6/23.01.2017 г.
Публикувана на 31.01.2017 г.

icon-pdf Протокол №5/13.12.2016 г.
Публикувана на 20.12.2016 г.

icon-pdf Протокол №4/21.06.2016 г.
Публикувана на 24.06.2016 г.

icon-pdf Протокол №3/04.05.2016 г.
Публикувана на 12.05.2016 г.

icon-pdf Протокол №2/20.01.2016 г.
Публикувана на 28.01.2016 г.

icon-pdf Протокол №1/10.12.2015 г.
Публикувана на 17.12.2016 г.


Отчети

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.