Състав на Вр.К “Структури и общинска администрация”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > Вр.К “Структури и общинска администрация” > ...

Състав на Вр.К “Структури и общинска администрация”

Председател: Милена Славова Димова   

 1. Антоан Николаев Влаев
 2. Борислав Гуцанов Гуцанов
 3. Даниел Христов Николов
 4. Даниела Стефанова Иванова-Димова
 5. Димитър Господинов Колев
 6. Иво Славеев Иванов
 7. Калина Вълчева Пеева
 8. Красен Гошев Иванов
 9. Лидия Велик Маринова
 10. Людмила Николаева Колева-Маринова
 11. Марица Димитрова Гърдева
 12. Мартин Петров Андонов
 13. Мартин Светлозаров Байчев
 14. Милена Димитрова Георгиева
 15. Надя Иванова Георгиева
 16. Неджиб Ремзиев Неджибов
 17. Николай Стоянов Малев
 18. Пейчо Иванов Бюлбюлев
 19. Светлан Костов Златев
 20. Славчо Славов Славов
 21. Станислав Георгиев Иванов
 22. Христо Атанасов Атанасов
 23. Христо Бойчев Боев
 24. Юлияна Атанасова Боева
 25. Януарий Марков Вичев