Вр.К “Структури и общинска администрация”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ...

Вр.К “Структури и общинска администрация”

Предстоящо заседание – няма


folder-icon Състав на комисията


Протоколи

icon-pdf Протокол №12/24.06.2019 г.
Публикуван на 24.06.2019

icon-pdf Протокол №11/25.01.2019 г.
Публикуван на 30.01.2019 г.

icon-pdf Протокол №10/25.06.2018 г.
Публикуван на 27.06.2018 г.

icon-pdf Протокол №9/19.03.2018 г.
Публикуван на 23.03.2018 г.

icon-pdf Протокол №8/30.01.2018 г.
Публикуван на 06.02.2018 г.

icon-pdf Протокол №7/24.11.2017 г.
Публикуван на 28.11.2017 г.

icon-pdf Протокол №6/17.11.2017 г.
Публикуван на 22.11.2017 г.

icon-pdf Протокол №5/12.07.2017 г.
Публикуван на 19.07.2017 г.

icon-pdf Протокол №4/12.05.2017 г.
Публикуван на 19.05.2017 г.

icon-pdf Протокол №3/14.12.2016 г.
Публикуван на 20.12.2016 г.

icon-pdf Протокол №2/16.06.2016 г.
Публикуван на 22.06.2016 г.

icon-pdf Протокол №1/11.12.2015 г.
Публикуван на 12 12.2015 г.


Отчети

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

icon-pdf Отчет за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.